Du kan få fast pris som inte förändras under renoveringen.

Vi levererar en helthetslösning – från skiss till färdigt projekt 

Hantverkarna är behöriga och certifierade enligt rådande branchstandard.

Du tilldelas en projektledare som också är din kontaktperson under renoveringen

Bygga nytt i Umeå? Byggdi utför nybyggnation av små och stora fastigheter i Umeå

Går du i bygg tankar? Vill du bygga nytt hus eller kanske nytt garage? Byggdi i Umeå har stor erfarenhet av att bygga hus i Umeå. Vi är kan leverera nyckelfärdigt hus enligt dina önskemål. Vårt senaste projekt var i enplansvilla med garage i Stöcksjö. Kunden beställde anlitade oss som totalentreprenad för projekt och vi leverade ett kvalitet hus från grund till tak. Budget för huset var ca 3 miljoner.

Nyproduktion i Umeå med högt standard och kundnöjdhetsgaranti

Att bygga ett nytt hus är en komplicerade och tidskrävande process, allt måste följa standarden och minsta lilla misttag kan påverka husets kvalitet. Vi vill bygga för framtiden, Vi vill leverera hus som ska hålla i årtal utan några problem. Vi vill vara stolta över det vi bygger så att även genrationer efter oss kan prata gott om det vi har byggt.


Vad kostar det att bygga nytt hus?

Det är många saker som påverkar priset på att bygga ett hus. Allt från markarbete, storleken på huset samt vilka tillval man gör på material. Men en schablonpris idag ligger på ca 25000kr/ kvm ex tomtpris.

10 steg till ditt nya hus

1. Välj husmodell som passar din tomt

2. Välj tillval

3. Kontakta banken för lånelöfte

4. Kontakta oss på Byggdi

5. Söka bygglov

6. Slutbeställning

7.  Mark- och grundläggningsarbeten på din tomt

8. Huset tillverkas

9. Invändiga arbeten inom snickeri, el och VVS

10. Slutbesiktning


Behöver du hjälp med att bygga hus? Hos oss får du professionella hantverkare som bryr sig. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Vi har ansvarsförsäkring för er och vår säkerhet!

låt oss bygga ditt hus i Umeå 

Att bygga ett hus är en stor och spännande process som kräver planering, finansiell beredskap och tillräckligt med tid och engagemang. Här är några av de viktigaste stegen att följa för att bygga ett hus.

Steg 1: Planering och budgetering

Innan du börjar bygga ett hus, bör du börja med att planera och budgetera för projektet. Du måste bestämma vilken typ av hus du vill bygga och om du vill anlita en arkitekt för att rita upp planerna. Detta kan innebära att du gör en grundlig undersökning av byggföretag och arkitekter, samt att du tar reda på vilka byggmaterial som är tillgängliga och kostnadseffektiva.

När du har bestämt dig för att bygga huset, måste du också ha en budget för projektet. Detta inkluderar kostnader för byggmaterial, arbetskraft och annat som kan ingå i projektet. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella extra kostnader som kan uppstå under byggprocessen.

Steg 2: Hitta en tomt

Efter att ha planerat och budgeterat för projektet är det dags att hitta en tomt för bygget. Det är viktigt att välja en plats som passar dina behov och som också uppfyller byggkoden och andra lokala regler.

Steg 3: Få tillstånd och tillstånd

Innan du kan börja bygga huset, måste du söka om tillstånd och tillstånd från kommunen eller staden där bygget ska äga rum. Detta inkluderar bygglov, tillstånd för vatten och avlopp, el- och gasanslutningar och eventuellt tillstånd för att ändra användningen av marken.

Steg 4: Bygg grunden

När du har fått tillstånd och tillstånd, kan du börja bygga grunden för huset. Detta innebär att man gräver en grop, lägger en grund och sedan bygger upp väggarna på grunden.

Steg 5: Bygg ramen

När grunden är på plats är det dags att bygga ramen för huset. Detta inkluderar att sätta upp väggarna, taket och att installera fönster och dörrar.

Steg 6: Lägg taket

Efter att ramen har byggts upp, är det dags att lägga taket. Detta inkluderar att lägga takpannor, takpapp eller annat takmaterial och att säkerställa att taket är vattentätt.

Steg 7: Bygg interiören

När taket är på plats kan du börja bygga interiören. Detta inkluderar att lägga golv, måla väggarna, installera bänkskivor och köksinredning, badrumsinredning och annat som behövs för att slutföra huset.

Steg 8: Installationer

När interiören är på plats, är det dags att installera VVS, el och gas m.m.


Ring för konsultation